phấn nền APlus

Phấn nền A&Plus không trôi, rất thích hợp với những bạn da nhờn hay đổ nhiều mồ hôi, sinh hoạt nhiều dưới trời nắng hoặc thường xuyên vận động. Bạn sẽ luôn thoải mái và tự tin, không còn phải lo dặm đi dặm lại nhiều lần.

    650.000
    Chỉ một kết quả được hiển thị